Stichting WensAmbulance

Stichting WensAmbulance Oost-Nederland heeft als doel wensen van langdurig zieken en (pre-) terminale patiënten mogelijk te maken door daarvoor passend/liggend vervoer aan te bieden. In 2020 bestaan zij 12,5 jaar. Dit jubileum heeft hen aangezet om nieuwe doelen vast te stellen. De stichting streeft er enerzijds naar het aantal wensen te kunnen verdubbelen en anderzijds de organisatie met vrijwilligers uit te breiden en verder te professionaliseren. Daarvoor hebben zij financiële middelen nodig.

Ik mag mij voor deze fanatische stichting inzetten. Kun jij ons daarbij helpen? Wij komen graag met jou in gesprek. Neem dan contact met mij op:  
06 13 0440 58
hendri@01events.nl

Ga terug naar home